header
sken
    Pripravujeme...

 

Najväčší biznis môjho života

Pri pohľade späť s úžasom zisťujem, koľkými udalosťami a prevratmi som spolu s mojimi vrstovníkmi v živote prešla.

Sú takí, čo tvrdia, že dvadsiate storočie sa začalo vypuknutím prvej svetovej vojny spolu s rozpadom kultúrneho a politického sveta Európy devätnásteho storočia. Ak je to tak, som šťastná, že som prežila dlhý život, čo pretrval celé dvadsiate storočie, dokonca som sa dožila aj zrodu dvadsiateho prvého storočia.

Za tú dobu ma postihli veľké tragédie a neuveriteľné ťažkosti. Z toho všetkého sa mi podarilo v poriadku vyviaznuť a neskôr som mala to šťastie, že som mohla založiť rodinu, dožiť sa detí, vnukov a pravnukov.

Vám, moji drahí, chcem venovať tieto spomienky, aby vás s láskou  sprevádzali do budúcnosti.


Blanka Efrat Bergerová

 


Najväčší biznis môjho života – životný príbeh Blanky Bergerovej


Kniha opisuje život chudobnej židovskej rodiny so 7 deťmi, ktorá žila v 20. storočí pred a počas Druhej svetovej vojny v Humennom.

Je to príbeh mladej ženy, ktorá sa za okolností, ktoré nastali v spoločnosti a živote, stala vodcom skupiny židov vrátane svojej rodiny, ktorí v období holokaustu museli utiecť zo svojich domov a do konca vojny sa skrývali v horách na strednom Slovensku pri Banskej Bystrici.

Blanka svojim rozhodným konaním zachránila celú skupinu 70 židov vrátane svojich rodičov, jednej sestry a dvoch detí druhej sestry. Tesne pred koncom vojny, keď celá skupina bola nájdená nemeckou jednotkou SS, sa jej podarilo pomocou svojich  obchodných zručností a odvahy vyjednávať s veliteľom nemeckej jednotky SS a dohodnúť s vrahom svojej sestry výmenný obchod na záchranu ostaných židov, ktorých Nemci nestihli zastreliť tak, ako jej sestru Fridu. A  to bol vlastne najväčší biznis jej života.

 

 

 

Blanka Bergerová (1914 – 2009)


Narodila sa ako piate dieťa Jakobovi a Kataríne Bergerovým v Humennom. Pracovala ako účtovníčka v železiarskom obchode v centre mesta.

Počas života napísala svoj životný príbeh, ktorý pod názvom „Najväčší biznis môjho života“ knižne vydal jej syn Avihou Efrat.

Osudovým obdobím jej života bola Druhá svetová vojna a obdobie holokaustu, počas ktorého sa v rokoch 1939 až 1945 stala skutočnou hrdinkou tým, že zachránila pred istou smrťou životy niekoľkých desiatok židov. V roku 1949 emigrovala do Izraela, kde sa vydala za izraelského občana, ktorý počas vojny slúžil v Britskej armáde. Mala 2 synov, 8 vnúčat a 4 pravnúčatá. Zomrela 19.1.2009.

 


Avihou Efrat (1951), najstarší syn Blanky Bergerovej


Narodil sa v Izraeli. Štyri roky slúžil v Izraelskej  armáde ako dôstojník a ďalších 20 rokov v zálohe. Má ukončené technické vzdelanie odbor stavebný inžinier a v USA získal počas postgraduálneho štúdia titul MA and PhD v odbore Business Administration.

V roku 1994 založil spoločnosť Jordan Eshel. V roku 1995 začal svoje aktivity v oblasti developmentu a výstavby bytov v Českej republike a v roku 2005 na Slovensku. 

 

 

 

Nadav Efrat (1953), mladší syn Blanky Bergerovej


Narodil sa v Izraeli. Skončil architektúru a potom slúžil v Izraelskej armáde ako pilot. Aj vo svojom civilnom povolaní ostal pilotom a pracuje pre Izraelskú leteckú spoločnosť.